berbau bagai embacang

Maksud: Sudah terdengar-dengar berita atau rahsia mengenai perbuatan jahat (maksud yang tidak baik)

berkongsi