bagai kambing dihalau ke air

Maksud: Orang yang enggan melakukan sesuatu pekerjaan

berkongsi