tak kayu jenjang dikeping

Maksud: Dalam keadaan yang serba sukar, segala apa pun dibuat untuk mencapai maksud

berkongsi