bagai kapak naik cerana

Maksud: Kurang mahir atau kelengkapan untuk melakukan sesuatu pekerjaan. cerana = tempat sirih

berkongsi