bagai kerakap tumbuh di batu

Maksud: Keadaan hidup melarat dan menderita.

berkongsi