bagai kilat senja, bagai petir tunggal

Maksud: Tangkas sikap dan kuat bunyi suaranya (pahlawan dan lain-lain)