bagai kucing dengan panggang

Maksud: Mudah menimbulkan sesuatu hal yang tak baik kalau diperdekatkan. balur = dendeng

berkongsi