bagai kumbang putus talinya

Maksud: Sangat pantas larinya (jalannya)

berkongsi