bagai lading tajam sebelah

Maksud: Orang yang mahu menerima sahaja tetapi tidak mahu memberi.