bagai melemparkan kersik ke buluh

Maksud: Melakukan pekerjaan yang sia-sia

berkongsi