bagai membendarkan air ke bukit

Maksud: Pekerjaan yang sia-sia

berkongsi