bagai memegang buah kepantangan beruk, ditelan mati emak, diludahkan mati bapak

Maksud: Dalam keadaan serba salah