bagai menambah gelang bini

Maksud: Pemberian kepada orang yang sudah mempunyai benda yang sama

berkongsi