bagai perempuan membawa perut

Maksud: Orang yang buncit perutnya

berkongsi