bagai serangkak tertimbakan

Maksud: Orang yang miring jalannya (kerana cacat dan lain-lain)