bagai serdadu pulang baris

Maksud: Orang yang kelihatan selalu bergaya tetapi berada dalam pekerjaan berat dan bahaya