bagai sumur tepi rawa

Maksud: Orang yang selalu cemburu

berkongsi