bagai tanah pelempar balam; kalau mujur tiba di balam, kalau tidak surut ke tanah

Maksud: Usaha yang tidak bersungguh-sungguh

berkongsi