bagai tanduk bersendi gading

Maksud: Jodoh yang tidak sepadan.

berkongsi