bagaimana cetak begitu kuihnya

Maksud: Anak menurut kelakuan (sifat) bapanya (sesuatu itu menurut asalnya)

berkongsi