bagaimana ditanam, begitulah dituai

Maksud: Tiap-tiap kejahatan itu, kejahatan jugalah akan balasannya

berkongsi