bagai belacan dikerat dua

Maksud: Hal yang mendatangkan aib kepada kedua-dua belah pihak

berkongsi