bahasa dan bangsa itu tidak dijual beli

Maksud: Kelakuan seseorang dapat menunjukkan baik atau buruk latar belakangnya

berkongsi