bahasa istana

Maksud: Bahasa khas yang diguna oleh golongan istana.