bahasa ibunda

Maksud: Bahasa yang dituturkan oleh sesuatu kaum.

Contoh ayat: Bahasa ibunda Mei Lin ialah bahasa Mandarin.