bahasa kacauan

Maksud: Bahasa yang salah penggunaan tatabahasa

berkongsi