bahasa keruh

Maksud: Bahasa yang tidak teratur dan tidak lancar

berkongsi