bahasa kebangsaan

Maksud: Bahasa rasmi sesebuah negara