bak ajung berat sebelah

Maksud: Dikatakan terhadap pertimbangan atau keputusan yang tidak adil

berkongsi