baju indah dari balai, tiba di rumah menyarungkan

Maksud: Hukum yang telah putus dan tidak boleh dibanding lagi