bak bujang setahun sudah betetak, bak gadis setahun sudah memanjangkan gombak

Maksud: Orang yang menjadi sombong kerana mendapat kekayaan (kemuliaan)