bak bujang jolong berkeris

Maksud: Orang yang sombong kerana kekayaan (kebahagiaan) yang baru diperoleh