bara yang digenggam biar sampai jadi arang

Maksud: Mengerjakan sesuatu yang sukar hendaklah sabar, sehingga mencapai kejayaan.

berkongsi