batu jatuh ke lubuk

Maksud: Hilang lenyap tidak nampak-nampak lagi (orang yang meninggalkan tempatnya)

berkongsi