orang tengah

Maksud: Orang yang menjadi pendamai bagi pihak-pihak yang berbalah.

berkongsi