batu yang keras air pelekuknya, hati yang keras lidah pelembutnya

Maksud: Orang yang keras hati itu hanya dapat dipujuk dengan kata yang lemah lembut

berkongsi