batu yang bergolek tidak akan mengumpulkan lumut

Maksud: Orang yang suka berpindah-pindah pekerjaan itu tidak mungkin mencapai kemajuan dalam hidupnya.

berkongsi