bau busuk tidak berbangkai

Maksud: Fitnah (celaan) yang tidak beralasan

berkongsi