bayang-bayang disangka tubuh

Maksud: Mengharap sesuatu yang belum pasti

berkongsi