bayang-bayang sepanjang badan

Maksud: Sesuatu yang dikerjakan hendaknya berpadanan dengan kekuatan diri

berkongsi