belakang lading kalau diasah lama-lama tajam juga

Maksud: Orang bodoh kalau diajar dengan baik akan menjadi pandai juga

berkongsi