belalang dapat menuai

Maksud: Mendapat keuntungan dengan tidak sengaja (waktu mengerjakan suatu pekerjaan)

berkongsi