belayar dengan nakhoda, berjalan dengan yang tahu, berkata dengan yang pandai

Maksud: Sebarang pekerjaan yang besar itu hendaklah diketuai pelaksanaannya oleh orang yang ahli supaya selamat

berkongsi