belayar sambil memapan, merapat sambil belayar

Maksud: Sekali melakukan kerja, dua tiga maksud tercapai

berkongsi