belayar sambil memapan

Maksud: Melakukan dua pekerjaan (perkara) sekali gus

berkongsi