belum beranak sudah berbesan

Maksud: Membahagi-bahagi keuntungan yang belum lagi di tangan