belum tentu si upik si buyungnya

Maksud: Belum tentu keputusan (kesudahan) sesuatu perkara

berkongsi