beranak tiada berbidan

Maksud: Mendapat susah kerana kebodohan sendiri

berkongsi