berapa tinggi terbang bangau, akhirnya hinggap di belakang kerbau juga

Maksud: Walau berapa tinggi pangkat akhirnya hilang juga, walau ke mana juga kita pergi akhirnya akan balik ke negeri asal juga

berkongsi