berapa tinggi terbang bangau, akhirnya hinggap ke belakang kerbau juga

Maksud: Sejauh mana manusia bermigarsi atau merantau, pasti suatu ketika akan pulang ke kampung halaman.

berkongsi